Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu.

10. Kārlis Skujiņa Smiltenē.

Reiz vecos laikos, gaujeniešos kādā mājā dzēruši kāzas. Kāzu vakarā, mājā ienācis svešs ceļinieks un lūdzis, lai arī viņu pacienājot ar kāzu plāceņiem un dodot nakts māju. Kāzinieki to izzobojuši un padzinuši. Pēc svešā ceļinieka padzīšanas. visi kāzinieki pārvērtušies par vilkiem un aizskrējuši mežā.