Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu.

12. H. Skujiņa Aumeistetŗu pag.

Kāznieki braukuši uz baznīcu. Viņiem bijis jābrauc gar viena burvja mājiņu. Kāznieki nenesuši burim dāvanas, lai gan tas bijis vecs paradums. Buris par to noskaities un visus kāzniekus pataisījis par vilkatām. Mācītājs izgaidījies kāzniekus pie baznīcas, bet nevarējis sagaidīt. Bet ap baznīcu sākuši lasīties vilki bariem vien. Mācītājs padevis ziņu muižas mežsargam. Tas atnācis un vienu vilku nošāvis. Kad nošautam vilkam noplēsuši ādu, tad tik atraduši, ka tas nav īsts vilks, jo zem ādas bijušas cilvēku drēbes. Nu sapratuši, kas par lietu. Vilkus sākuši pielabināt. Kad vilkatai iedevuši deviņus kumosiņus maizes. tad tā tūliņ pārvērtusies par cilvēku. Tā arī visus kāzniekus. izņemot vienu, ko mežsargs nošāvis, atkal pataisījuši par cilvēkiem.