Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu.

13. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

Reiz bīš buris, buram bīš dēls un dēls precējies. Ka bura dēls braucis no baznīcas mājā ar jauno sievu, ta visi cilvēki skatīšies, kāda tā jaunā sieva ir, kas pie bura dēla gāsi. Bet par to vecais buris noskaities un visus cilvēkus, kuŗi skatīšies, nobūris par vilkačim.