Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu.

19. Jānis Treimanis Bērzniekos. Jkr. V. LP, VII, I, 855, 3.

Viena māte bija ieņēmusies vienmēr teikt uz savu zēnu: « Ej vilkam par kalpu, tad dabūsi gaļas!» Zēns, liels izaudzis, nogāja uz mežu un, kad tas par gaļu iedomājās. tad novilka drānas, palika par vilkatu un aizskrēja pa krūmiem kā viesulis projām. Kad mājās pārnāca, tad viņam bija zobi vē1 asiņaini un gaļas tiem nekad netrūka.