Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu.

20. B. K ļ a v i ņ š M ā l u p ē. LP, VII, I, 904, 6.

Viens pārticis saimnieks bijis ļoti skaudīgs uz citiem saimniekiem. Pēc šis skauģis pavēlējies velnam. Kā pavēlējies velnam, velns saka: mežā esot sieksta ar cauru vidu, lai noveļot drēbes un lienot siekstai cauri deviņas reizes. Saimnieks darījis tā, palicis par vilkaci un gājis citiem saimniekiem aitas plosīt. Bet saimnieka kalps panācis vilkaci, paķēris malkas pagalu un nositis to. Kā nositis vilkaci, vilkacis palicis par cilvēku.