Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu.

21. Kārlis Skujiņa no 60 g. v. K. Koņītes Smiltenē.

Viena bagāta saimniece, ragana, gribējusi savu meitu izdot nāburgu saimniekam par sievu, bet saimnieks par to negribējis ne dzirdēt, jo raganas meita bijusi ļoti neglīta. Viņš apprecējis kādu citu meitu. Kad jaunā sieva gulējusi nedēļās. saimniece ragana atnākusi to apraudzīt. Pēc raganas aiziešanas nedēļniece pārvērtusies par vilku un aizskrējusi uz mežu, atstādama savu mazo bērniņu. Arī jaunais vīrs bijis tā apmaukts, ka drīz pēc sievas aizskriešanas vilkatās apprecējis raganas meitu. Katru vakaru saulei rietot, netālu no mājas, pie lielā akmeņa pienācis vilks un izsaucies: «Saulīte rietēs, bērniņš ies gulēt. au ū, au ū!» Visi ļaudis teikuši saimniekam, ka vilks esot viņa sieva, un ja viņš gribot, lai tā atkal pārvēršoties par cilvēku. tad lai nokarsējot akmeni labi karstu. Kādu dienu saimnieks ar tā izdarījis. Vakarā ap saules rietu pie akmeņa pieskrējis vilks, nometis uz akmeņa savu ādu, kas nu sadegusi, bet pati pārvērtusies par vilkatās aizskrējušo jauno sievu.

Saimnieks padzinis raganas meitu un ar savu pirmo sievu nodzīvojis laimīgi līdz mūža galam.