Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu.

22. H. Skujiņa Bilskas pag.

Saimnieks apprecējies, bet vīra mātei vedekla pa galam nepatikusi. Kad jaunai saimniecei dzimis pirmais bērns. tad vīra māte braukusi pēc vecmātes, un atvedusi pavisam svešu veceni. Jaunai saimniecei piedzimis puika, bet drīz vien pēc tam viņa pazudusi. Vecmāte izdarījusi tā, lai jaunā saimniece aizskrien vilkatās. Saimnieks palicis viens un mazo puiku kopusi vīra māte. No tā laika mājas tuvumā gadījies bieži vien redzēt vilku , kas staigājis ap māju, bet nevienam mājas lopam neaizticis. Aŗamā laikā saimnieks tīrumā aris. Kad saimnieks brokastu ēdis, uz ežas apsēdies, pie viņa pienācis vilks, attupies uz tīruuma un acis vilkam bijušas pilnas asaru. Saimniekam palicis vilka žēl un tas vilkam nometis maizes gabaliņu. Vilks paķēris maizes gabaliņu, to aprijis un tūliņ arī pārvērties par jauno saimnieci. Kad jaunā saimniece atkal par cilvēku pārvērtusies, tad viņa izstāstījusi, ka vecmāte esot bijusi tā, kas viņu par vilkatu pataisījusi.