Vilkats atsvabināts.

2. S. Mazjānis Jaun-Rozē. LP, VII, I, 913, 2.

Siena pļāvēji pašu laiku ēd launagu. Netālu no viņiem 12 vilkatas krūmos žēli skatās, gribēdami labprāt no tiem dabūt raudzētu maizi. Viens otru mudina, lai iet un palķeŗ kukuli. Neviens neiedrošinās, kamēr pēdīgi visdrošākais no vidus, lec laukā ar joni uz pļāvējiem projām un tiem, pār ,galvu pārlēcis, taisni vidū ielēkdams, paķeŗ maizes kukuli un atkal drīzi jo drīzi dodas pie citiem atpakaļ. Visi kopīgi maizi apēd un pārvēršas par cilvēkiem. Pēc tam tie gājuši pie pļāvējiem un stāsta, ka tie vienās kāzās par vilkatām pārvērsti un caur viņu maizi atkal par cilvēkiem tapuši.