Vilkats atsvabināts.

10. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Ganu meita ganījusi lopus meža malā. Pie viņas pienācis vilks, attupies un asaras tam birušas pa acim. Ganu meita ēdusi palaunadzi. Viņai palicis vilka žēl un tā nosviedusi tam mazu kripatiņu maizes. Vilks to saķēris un aprijis. Bet tūliņ arī vilks palicis par cilvēku.