Vilkats atsvabināts.

17. K. Jansons Pļāņos.

Vienam arājam ēdot tīrumā, pienāk vilks, kam asaras acīs. Arājam vilka iežēlis, viņš tam iedod maizi. Nu vilks paliek par cilvēku, kas stāsta, ka viņš esot kāds Rīgas namnieks, kas 12 gadu staigājis par vilku. Reiz Rīgā braucot šim arājam minētais namnieks dod naudu uzdodams, piebeŗ pilnu vāģu rumpi zelta naudas.