Lādešana līdzīga buršanai.

3. Anna Miķīte. Z. Lancmaņa kr.

Kādu versti no Obravas muižas, starp lielceļu un Ušuru ezeru atrodas priežu puduris, ko sauc par Žīguru priedēm. Priedes ir vecas. No apakšas viņām zari jau nokaltuši un skujas nobirušas. Tur, kur tagad atrodas priedes, agrāk bijusi Žīguru māja, kur dzīvojuši tikai divi cilvēki: vīrs ar sievu. Sieva bijusi liela burve. Reiz vīrs saskaities ar sievu un dzinis to prom no mājas. Sieva lūgusies, lai atļaujot vēl vienu dienu palikt mājā. Vīrs tai atļāvis. Naktī plkst. 12. sieva izgājusi ārā un saukusi: «Lai Žīguru māja nogrimst! Lai Žīguru māja nogrimst!» Māja tūlīt nogrimusi un no zemes izcēlušās priedes.