Raganas maitā lopus.

8. A. Osis ar J. Ūsiņu Biksteniekos. LP, V, 32, 60.

Divas burvju rnātes katru nakti gājušas svešā kūtī govis slaukt. Reiz par laimi kūts augšā gulējis māju vīrs un tas dzirdējis: abas burvju mātes ienākot kūtī runādamas; viena teikusi: «Šoreiz es izslaukšu vairāk!» otra tiepusies: «Nekā, es izslaukšu vairāk!» Beidzot tā pirmā atstājusi lielu slauceni kūts vidū un pati iegājusi ar mazu slauceni kaktā slaukt; bet ik nu to govi izslaukusi, ik gājusi kūts vidū mazo slauceni izliet lielajā slaucenē. Tomēr otra ragana bijusi gudrāka: tā slepus, ik pēc katra lējiena, piešmaukusies lielai slaucenei un ielējusi sev. Pirmā slaukusi, slaukusi, bet piens kā neronas, tā neronas; otra turpretim lielījusies: «Re, kas man piena! es jau teicu, ka vairāk izslaukšu!» Tas nu tai naktī. Bet otrā naktī vīrs pagādājis labu metamo un paslēpies aiz renstelēm. Ap pusnakti burvenes klāt atkal, runādamas: « šoreiz es vairāk izslaukšu! » - «Nekā - es izslaukšu vairāk!» otra tiepusies. Un nu sākušas slaukt; bet vīrs neviļot uzklupis ar metamo un nositis abas divas.