Slinkās sievietes.

3. M Neimane Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

Viens puisis reiz apprecējis slinku sievu. Kad viņa sēdusies pie ratiņa, tad tūliņ vērpdama aizmigusi. Vīrs to reiz novērojis, paņēmis uguni un pielaidis pie vērpjamām pakulām. Sieva uzlēkusi tūliņ kā apsvilusi un no tā laika vairs nav vērpjot gulējusi.