Slinkās sievietes.

6. J. Rubenis Ērgļos.

Mātes meita gājusi ar kalponi kopā līdumu kraut. Kalpone vēlusi sārtus, likusi pie žagariem uguni un dedzinājusi līdumu, kā pienākas. Mātes meita turpretī nedarījusi nekā, tikai šlaucījusies un teikusi: «Strādā, dūmaļa, strādā! Mani vedīs, ne tevi.» Precinieks mežā noskatījies, iznācis un paņēmis kalponi. Mātes meita tikai nokliegusi pakaļ: «Ņem mani, ņem mani! Man baltas rokas, man balta mute.»