Cēsu apriņķis.

3. Cēsis, 3. P. Šmits no Cēsim.

Apakš Cēsu pils mūriem atrodoties pagrabi, kur esot noliktas visādas mantas. Vienā pagrabā esot liela dzelzs lāde, pilna ar zelta un sidraba lietām. Bet uz lādes tupot liels melns suns ar ugunīgām acim un nelaižot neviena pie lādes klāt. No šiem pagrabiem izejot arī apakšzemes ejas. Viens nebēdnieks reiz nokāpis pagrabos apskatīties. Pēc ilgāka laika viņš iznācis ārā pa smilšakmens alu, kas atrodas pils parkā. Viņš iznesis lielu sidraba lukturi, bet pats palicis mēms un nevarējis nekā izstāstīt.

P i e z ī m e. Pēc Apsesdēla uzrakstītā teikas varianta tai dzelzs lādē atrodoties arī zviedru ķēniņa kronis. P. Š.