Cēsu apriņķis.

4. Cēsis, 4. Latvju kultūras kr.

Kad zviedri no Cēsu pils gājuši prom, tad pats ķēniņš iespraudis uz mūra bērza viciņu. Iespraudis ačgārni: tievgalu zemē, rezgali augšā. Teicis, ja bērziņš augšot, šis nākšot vēl un paņemšot savu kroni. Vidzemei tad atkal klāšoties labi. Un audzis arī tas bērziņš. Vēl tagad uz Cēsu pils drupām zaļo vairāk bērziņu.

P i e z ī m e. Līdzīgu teiku stāsta par Zaubes liepām. Skat. iepriekšējo apakšnodaļu nr. 16. P. Š.