Cēsu apriņķis.

5. Āraiši. J. Vīlips Āraišu Mūrniekos. Zin Kom. kr. LP, VI, 203, 10.

Āraišu ezera izteku sauc par Simtes upi, turpat arī ir Simtes leja un Simtes kalns. Vecos laikos reiz sakšu kara spēks nometies Simtes lejā un gribējis Vec-Cēsis ieņemt; bet viens virsnieks iepriekš gājis izlūkot, kā un kur vieglāki pilij piekļūt; tomēr izlūks neatnācis atpakaļ: viņš nošauts no pils. Tai vietā vēl tagad akmeņa krusts redzams. Vēcos baznīcas rakstos teikts, ka senāk pie šī akmeņa ļaudis gājuši vājas acis dziedināt. l0 gadu atpakaļ, jaunus kapus ietaisīdami, atraduši akmeņa tuvumā galvas kausus.

Ļaudis stāsta, ka no Vec-Cēsu pils uz dienvidiem toreiz pār :Āraišu ezeru bijis ieliekams un izņemams tilts. Un taisnība: vēl šodien uz Lodes kalna pusi atron stabus ūdenī; arī zvejnieki tur nekad nevelk lomu: stabi traucē. Stāsta arī, ka no Āraišu pils uz Cēsu pili esot staigājams ceļš pa zemes apakšu. 60-70 gadu atpakaļ veci vīri vēl rādīja uz Āraišu pils mūŗiem: «Tie ir Vec-Cēsu mūri!»