Cēsu apriņķis.

8. Ērgļi, 1. Mācitājs Firhufs (Vierhuff) uzrakstījis iekš «Sitzungsberichte der Gesellschaft fü r Geschichte etc.n 1876. Rīgā 1877, 52.

Skanstes kalns atrodas Ērgļu baznīcai pretī pie Ogres krastiem. Vecs kalējs stāstīja, ka viņam stāstījusi mātes māte, ka še gribējuši būvēt baznīcu; bet ko dienā būvējuši, to naktī velns noārdījis, un tā nevarējuši tur uzbūvēt.