Cēsu apriņķis.

12. Liepasmuiža. Vaŗabalss Liepasmuižā. «Balss», 1885, n r. 35. LP, VII, II, 61, 1.

Tajā vieta, kur tagad Liepasmuiža atrodas, senāk vairākas zemnieku mājas bijušas, no kurām vēl piemin Liepiņu, Jērciņu, Māliņu mājas. Šo māju saimniekiem bijis jāsūta savi cilvēki darbos uz Kaugaru muižu. Tur strādnieki stāstījuši saviem darba biedriem, ka šiem pat vēlā rudenī labība nenosalstot. Šo vēsti lielskungs sadzirdējis. Kad nu rudenī lielkungam labība nosalusi, tūdaļ sūtījis vagāru uz minētām mājām pārliecināties, vai vēsts patiesa. Liepiņas mājā toreiz liels, stiprs, bet mēms vīrs dzīvojis, kam vārdā bijis Toms. Tas gribējis vagāru izpērt, bet šis izmucis. Pārgājis pie lielskunga. apliecinājis vēsti par patiesu: nenosalstot vis labība. Lielskungs tūliņ licis izmest šo māju saimniekus, mājas noplēst un tanī vietā uzcelt jaunu muižu. Tā noticis. Jauno muižu nosaukuši pēc Liepiņu mājām par Liepas muižu.