Cēsu apriņķis.

13. Priekuļi, l. Mācītājs Fīrhufs (Vierhuff) uzrakstījis iekš «Sitzungsberichte der Gesellschaft fü r Geschicnte etc.n 1876. Rīgā 1877, 48.

Uz Priekuļu Lielā kalna (Sārma z,emē) viena baznīciņa esot nogrimusi. Tur esot arī nauda ierakta. Veismaņu kungs ar zaldātiem arī rakuši Lielajā kalnā, bet viens vecs puisis tos sabaidījis stāstīdams: «Vienreiz jau ļaudis še rakuši, tad palikuši akli un aizbēguši.» Zaldāti tūliņ metuši darbu pie malas un aizbēguši. Reiz arī viens gaŗāmbraucējs dzirdējis, ka no Lielā kalna kāds saucis: «Pag, pag, puika, turi man to podiņu!»