Cēsu apriņķis.

14. Priekuļi, 2. Mācītājs Fīrhufs (Vierhuff) uzrakstijis. iekš «Sitzungsberichte der Gesellschaft fü r Geschichte etc.v 1876. Rīgā 1877, 48.

72 gadi veca atraitne Anna Sārms man stāstīja, ka Kapiņu kalnā, kas atrodas kādu pusversti no Lielā kalna, viņas jaunības gados vēl bijuši ar lazdu krūmiem un priedēm apauguši kapi, tur bijuši arī kādi šūnu akmeņa krusti. Eicēna Jēkaups esot tos akmeņa krustus sadauzījis un tad prātā sajucis. Tur esot arī zemē ierakta nauda un kas uz tā gulējuši, esot redzējuši sapņus par naudu. Vecs mājas kalps Lauriņš reiz tur apgulies. Puikas par to laiku piesējuši tam valdziņu un vilkdami saukuši: «Lauriņ, Lauriņ, nauda tevi velk!»