Cēsu apriņķis.

 

18. Rauna, 4. P. Šmits Raunā.

Krievu kaŗa laikā latvieši sabēguši lielajā Raunas Kapusilā, bet krievi viņiem dzinušies pakaļā. Tad latvieši viņus ievilinājuši meža vidū lielā purvā, kur tad tos nosituši. No tā laika tad purvu sauc par Krievu purvu.

P i e z ī m e. Rauna senāk bijusi diezgan liela pilsēta un, kā zināms. viņa ir saistīta arī ar daudz teikām. Mestru laikos vien tāds centrs gan nevarēja attīstīties. Ja Rīgas archibīskaps uz Raunu ir pārcēlis savu vasaras rezidenci, tad tam nolūkam gan arī izvēlējās kādu ievērojamu vietu ar satiksmes ceļiem. Šādu un vēl citu apstākļu dēļ es turu Raunas Tanīsa kalnu par seno Varidota pili Autīnu. Šī pils gan nevarēja pilnīgi pazust no zemes virsas un es nevaru iedomāties, ka Autīna būtu jāmeklē uz tādiem pilskalniem, kuŗu apkārtnei jau sen vairs nav nekādas nozīmes. P. Š.