Cēsu apriņķis.

21. Vecpiebalga,2. J. Ezeriņš Vecpiebalgā.

Netālu no Vecpiebalgas baznīcas atrodas vecās pils drupas. Senāk šai pilī dzīvojuši zviedru kungi. Pilij apkārt bijis plats un dziļš grāvis, pilns ar ūdeni. Stāsta, ka šo pili ilgu laiku nevarējuši sašaut. Kad pilij draudējušas briesmas, tad kāds jātnieks baltā zirgā apjājis trīs reizes ap pili, un pēc tam visas uz pili šautās lodes atsitušās un lekušas atpakaļ. Pašu jātnieku arī nav varējuši nošaut. Pēdīgi pēc kāda pareģa padoma pagatavojuši lodi no sagšu piespraužamās adatas. Un tiešām, ar šo lodi izdevies nošaut jājēju. Pēc tam arī gluži viegli sašāvuši pašu pili.