Cēsu apriņķis.

22. Vecgiebalga,3. J. Ezeriņš Vecpiebalgā.

Senos laikos starp latviešiem un zviedriem notikušas kaujas. Viena no ievērojamākām starp tām notikusi netālu no Vecpiebalgas muižas kādā meža līkumā, kur tagad atrodas ieleja. Veci ļaudis stāsta, ka šī ieleja esot cēlusies pēc šīs kaujas no cilvēku asinim, un tādēļ arī vēl šo vietu tagad sauc par Asins ieleju.