Madonas apriņķis.

15. Lubāna.3. E. Poriete Lubānā. A. Alzsiļa kr.

Lubānas pagasta Cepceļniekos dzīvojošiem saimniekiem pieder pļava Očka. Netālu no Očkas ir uzkalniņš. Kādreiz tur notikušas lielas kaujas. Stāsta, ka uzkalniņš sastāvot tikai no kareivju kauliem. Tiešām, parokot, atduŗas tikai uz kauliem. Naktīs tur šķindējuši ieroči un bijis dzirdams itkā no tālienes kaŗa troksnis.