Valmieras apriņķis.

 

5. Burtnieki,2. Teodors Krūmiņš Burtniekos. «Balss» , 1894. g. n r. 1.

Kapu kalns ir par visu Burtnieku draudzi tas augstākais kalns; viņš atrodas netāl no Lantes mājām. Šis kalns ir apaudzis ar dažādiem skuju kokiem, no kuŗiem atkal paceļas kāds zaļsvārcis bērzs, kas savu galvu nokāris, itkā senātni pārdomadams. Uz šā kalna senāk bijusi lepna baznīca ar kapsētu. Lielajos kara laikos tā tikusi nopostīta līdz pašam pamatam&127; kapsētas krustus ienaidnieki nolauzuši un sadedzinājuši. Kapu kopiņas un vēl atlikušās baznīcas drupas ar laiku arī pazudušas. Uz minētā kalna atrodas resns bērzs, kas ticis uz senākās baznīcas altāra vietas stādīts. Kalna palejā atrodas neliels purvs, kas agrāk bijis ezers, bet tagad pavisam aizaudzis. Tur esot nogrimis senākās baznīcas pulkstens. Pēc baznīcas nopostīšanas svētku dienās ap pusdienas laiku šis pulkstens sācis gaudot un rūkt, bet pēc vairākiem gadu simteniem šis troksnis pamazām apklusis.