Valmieras apriņķis.

7. Limbaži,2. Kāds L Bērziņa skolnieks Limbažos.

No Limbažu Dūņu ezera iztek upe, ko sauc par Svētupi. Sveiciema pagastā Svētupes krasti ir klinšaini un vienā vietā šajās klintīs atrodas tā sauktās velna alas. Ieejot šinīs alās atrodamies kā lielā priekšistabā, no kuŗas uz trim pusēm iziet mazākas alas. Otrs gals vienai no šīm alām izejot pie Burtnieka ezera. Lielās alas vienos sānos atrodas šaura eja, pa kuru rāpus ejot var nokļūt it kā lielā plašā istabā. Kādā vietā no Svētupes atdalas otŗa upe, kas savieno Svētupi ar Salacu. Šī upe esot rakta zviedru laikos. Viņu sauc par Jauno upi un tā ir apmēram 3-4 verstes gaŗa.