Valmieras apriņķis.

13. Mūŗa muiža. Gāršmalietis Mūrmuižā. « Balss» I892. g. n r. 13.

No Mūrmuižas (Valmieras apr.) pieminama muižas dārzā divstāvu mūŗa klēts. Šos mūrus, kā stāsta, zviedri esot uzgājuši lielā mežā. upītes malā, taisīdami ceļu no Valmieras uz Raunu. Vēlākā laikā muižas īpašnieks licis izlabot šos mūŗus un tagad viņos glabā labību. Vēl tagad var pazīt logu vietas, kaut gan ir aizmūrētas. No šās mūŗa ēkas arī Mūrmuiža dabūjusi savu vārdu.