Valmieras apriņķis.

l4. Rubene,1. Birzmalietis Rubenē. «Balss» 1887. g. nr. 18. LP, VII, ,II, 65, 4.

Kādas 13 verstis no Cēsim, it tuvu pie pašas Rubenes uz dienvidiem ir tā sauktais Pilskalns. Kalnā redz milzīgus celmus, kas sākuši tik ko satrūdēt. Kalnam pašā virsgalā ap pūrvietu liels līdzenums un krietna bedre. Bedri esot kāds profesors ticis izrakt izpētījamiem nolūkiem. Daži turpretim domā, ka še savā laikā tikai kareivji, lielgabalnieki, mēģinājušies. Citi saka, ka še bijis nodomāts pilsētu dibināt; bet nezin kāda iemesla dēļ dibinātāji šo vietu atmetuši un jauno pilsētu, Cēsis, nodibinājuši tur, kur tagad vēl Cēsis.