Valmieras apriņķis.

 

17. Rūjiena. A. Skara Rūjienā. «Balss» 1893. g. nr. 49. LP, VII, II, 64, 3.

Rūjienas baznīcai 1811. gadā - pēc toreizējā mācītāja Buchmaņa apraksta - torņa virsējā daļa bijusi nokritusi, jumts sabojājies, griesti sapuvuši, logi pa lielākai daļai izsisti, grīdas trūcis (izņemot luktas) un kuls bijis nelīdzens, tāpēc ka tur meŗa laikos miroņus diezgan dziļi neapglabājuši. No ērģelēm tikai stāvs atlicis, altārs bijis bez jumta. Zvani kroņa un altāra luktuŗi (pēc ķesteŗa stāstījumiem) esot zemē aprakti. (Pati baznīca dibināta 1260. g.).