Valkas apriņķis.

4. Alūksne,4. E. Šneiders Alūksnē.

Trīspadsmit verstis no Alūksnes atrodas viens purvs. Purva malā aug bērzu un priežu mežs. Starp mežu atrodas klajums, ko nosauc par «Velna riju» . Agrāk senos laikos velns gribējis tur celt sev riju. Vispirms sanesis akmeņus krāsns celšanai. Pēc tam atnesis lielu vecu koka siekstu iekuriem, ko pieslējis pie sanestās akmeņu kaudzes. Nu sācis celt krāsni. Pret rīta pusi izdzirdējis gaiļa dziedāšanu. Velns atstājis krāsni ietaisītu un aizbēdzis uz Māriņkalna pusi (tā sauc vienu muižu netālu no Alūksnes), kur vēl līdz šim ir redzama velna pēda netālu no Vengersku ciema. Tai vietā viņš bijis ar vienu kāju iestidzis.