Valkas apriņķis.

6. Annas pagasts. Upciemu Milda-Skaidrīte Annas Pag. LP, VI, 209, 21.

Baznīcas kalns atronas Annas pag. vidū starp Ķevu mājām un Kūšu ezeru. Baznīcas kalnā senāk bijusi baznīca un kapsēta, bet kaŗa laikos ienaidnieki baznīcu nopostījuši, kapsētu noārdījuši, krustus nolauzuši un sadedzinājuši. Bet pēc tāda nedarba tad katru pusnakti sākušas kalnā ugunis degt. Ļaudis turējuši šīs ugunis par svētām, sacīdami: tās esot dvēseļu ugunis, jo dvēseles baznīcu un kapsētu apraudot un izpostītājus nolādot. Bet vēlākos gados ugunis vairs nerādījušās; tad atkal tai vietā ieradies maldinātājs, kas pat dienas laikā daudz cilvēku maldinājis kalna tuvumā.