Valkas apriņķis.

8. Cirgaļu pag. H. Skujiņa no 76 gadi vecā J. Ābeles Aumeisteŗos.

Ka Aumeisteru baznīcu būvēši, ta vienc krievnieks bīš par meistaru un šim nekādīgi negāš ar darbim. Ko pa dienu uzmūrēši, tas pa nakti sagāzies. Pie baznīcas būves strādāsi viena krievniece un šai bīš mazs puika, vārdā Pēteris. Nu sarunāšies kopā un vienu dienu ņēmuši un puiku iemūrēši mūrī, tur tai stabā, kas ir pa kreisi roki no altāra. Nu puika vē trīs dienas pa mūri rūcis un ta palicis klusu. No tās reizas vais baznīcas mūri negāzušies kopā.

P i e z ī m e H. Skujiņa ir vēl otru tādu variantu uzrakstījis. P.Š.