Valkas apriņķis.

10. Ilzene. Juganu Ārija Beļavas pagastā.

Senos laikos velns sadusmojies uz ilzeniešiem, sabāzis visus ķīpā un vedis uz jūru slīcināt. Tikuši tagadējā Alsviķu pagastā pie kāda tiltiņa. Te nez kā zirgs satrūcies un izkrituši četri ilzenieši, kas vēl tagad tur dzīvojot. Velns saskaities vēl vairāk un lēkšiem vien braucis tālāk. Pa ceļa grambām rati lēkājuši uz augšu un zemi. Ilzenieši vairs nevarējuši izturēt un sākuši kliegt. Sacēluši tādu traci, ka pat velnam ausis aizkritušas un tas ticis pie tagadējā Ilzenes kroga, izlaidis tos laukā. Ilzenieši sagājuši turpat kalniņā Vēķeļu mājā, no kuŗas izcēlies tagadējais Ilzenes pagasts.