Valkas apriņķis.

 

11. Mēŗu Pag. H. Skujiņa no E. Sīkuļa Mēŗu pagastā.

Aiz manas mājas Mēŗu mežsarga novadā ir viens kalniņš, apaudzis ar kokiem, un to sauc par Kapu Silu. Kapu uzbērumi vēl tagad redzami. Reiz Smiltenes mācītājs Kundziņš te racis un atradis daudz senu lietu. Mēŗa laikos Mēru pagastā visi cil vēki izmiruši un sērgā nomirušos aprakuši Kapu silā. No ta laika, kad tie cilvēki ar mēri izmiruši, visu pagastu iesaukuši par Mēru pagastu.