Valkas apriņķis.

13. Smiltene,2. K. Jansons Plāņos.

Smiltenes baznīcu sauc par Māras baznīcu. Lielās Māras tirgus naktī - mans tēva-tēva-tēvs stāstījis - pie Smiltenes baznīcas līgojuši malēnieši, lai govis labi izdodas. Līgotāji gājuši pārās: vīrietis un sieviete. Neskaidri atmin dažs vēl šādas viņu dziesmas:

Līgo, Māra, manā kūtī,

Kā līgoju tavu nakti.

Kas devuši tiem sieru, ko viņi bāzuši baznīcas paviļās, par tiem viņi dziedājuši:

Sildi, pildi Menskas kūti,

Lai aug jēri, kazulēni;

Lai aug jēri, kazulēni,

Lai aug sirmi kumeliņi.