Valkas apriņķis.

18. Velēna. J. Balodis Velēnas draudzē. Brīvzemnieka k r. LP, VII, II, 60, 6.

Gūžsilu mājas atrodas zem L. muižas (Valkas apr.) palejā. Agrāki tanī palejā zaļojis liels mežs. Tad uznākuši kaŗi, briesmīgi kari, iedami pa mājām apkārt postīdami, dedzinādami, cilvēkus kaudami, mazus bērnus uz asumiem maukdami. Tanī laikā tad viens vīrs ar sievu un 4 gadus vecu puikiņu aizbēguši uz šo mežu Bet karš nonācis jau pie šā meža tuvumā un nu mūsu trim bēgļiem uzbrucis bads: sūnas ēduši. Tomēr četri gadi vecais puikiņa ar šo barību neapmierinājies - sācis skaļi raudāt. Gan vecāki klusinājuši, bet nelīdzējis. Kaŗa spēks bērna brēcienu varējis sadzirdēt un katru brīdi varējis uzbrukt. Tādēļ vecāki iesējuši brēkuli zarā un paši pagājuši sāņus no uzbrukuma vairīdamies. Bet naktī brēkulim uzbrucis vilks un aprijis. Rītā vecāki atraduši no puikas tikai vienu gūžiņu, ko vilks bija pametis. Vēlāku, kad kaŗš aizgājis, vecāki atrastās gūžas vietā uzcēluši mājas, nosaukdami par Gūžsilām.