Valkas apriņķis.

l9. Vijciems,2. Kārlis Skujiņa no Ed. Antēna SmilteneJ Vimbās.

Pie Vijciema uz Celītes kalna, senos laikos esot bijusi latviešu pils, bet igauņi pili esot nopostījuši. Katru gadu, tai naktī,. kad igauņi pilij uzbrukuši, saceļoties liela vētra, uz kalna uznākot divi vīri un cīnoties. Viens esot sarkanā mētelī ar ugunīgu zobenu rokā, otrs baltā mētelī ar gaŗu šķēpu, kas spīdot kā saule.