Valkas apriņķis.

20. Vijciems,2. Kārlis Skujiņa Smiltenē.

Celītes kalna pagāzē (pie Vijciema) esot robežu akmens, uz kuŗa ar romiešu cipariem esot iekalts gada skaitlis 1612. Uz kalna esot bijusi latviešu pils. Igauņi pilij esot uzbrukuši, bet. latvieši tiem no pils esot svieduši akmeņus uz galvām. Minētais robežakmens esot no tiem laikiem kalna pagāzē aizķēries

P i e z ī m e. Šīs teikas par Vijciema pilskalnu var attiecināt uz Tālibalža Beverīnu. P. Abuls, kā zināms, visu savu mūžu nodarbojies ar Beverīnas pilskalna meklēšanu un nācis pie pārliecības, ka tas esot tas pats. Vijciema kalns. Arī man izliekas Abula hipoteze par pamatīgāko. To pieņemot, arī Raunas Tanīsa kalns ir vērojams par Autīnu (skat. 2. nodalas. 18. teiku). P. Š.