Jēkabpils apriņķis.

7. Viesite. V. Krasovska Jēkabmiestā. Latvju kultūras kr.

Miku purvs atrodas Ēķengrāvas (Viesītes) degsnī, pie Saukas pagasta robežām. Ceļā uz Bļodnieku mājām, mežā, purmalā, redzamas dobes, par kuŗām stāsta, ka tur sensenos laikos, dzīvojis kāds cilvēks, ar melnu spalvu apaudzis. Latviski runājis ļoti slikti. Viņam bijis daudz bērnu. Tur pat netālu vēl tagad ir pļava. Senāk, kad siena pļāvēji vārījuši ķiļķenu putru, savādais cilvēks vienmēr iznācis no savas alas, nonācis pie pļāvējiem un teicis uz ķilķenu putru rādīdams: «Ek, to man šitoda putra napateik, ko varži pa bļūdu maisas.»

Tā melnais vīrs esot tur dzīvojis ilgu, ilgu laiku, līdz beidzot ar visiem saviem bērniem nomiris, bet neviens par to nelicies ne zinot. Alas, kur viņi dzīvojuši, sabrukušas un tās dobes vēl šobaltdien redzamas. Tā ļaudis iesaukuši šo purvu par Miku purvu.