Kuldīgas apriņķis.

2. Renda, 2. E. Priediņa no 97 g. v. māmiņas Rendas pag.

Agrāk Māras kambaru vietā bijusi briesmīga laupītāju pils. Visā Liel-Rendas pagastā nav bijis nevienas mājas, ko tie nebūtu izlaupījuši Ļaudis gājuši pie Dieva sūdzēt un otrā rītā briesmīgā pils vairs nav bijusi redzama: tā bijusi nogrimusi. Viens vīrs reiz saņēmis dūšu un līdis pa alu iekšā, bet pēc neilga laika sācis kliegt, lai glābjot, laupītāju virsnieks žņaudzot šo nost. Pēc neilga laika viss palicis klusu. Otrā dienā ap to pašu laiku, kad vīrs ielīdis, troksnis atkārtojies un turpinājies veselu gadu.