Talsu apriņķis.

 

16. Nurmuiža, 5. J. A. Jansons Vandzenē.

Par Nurmuižas baznīcu ir pareģots, ka kādā vasarassvētku rītā, kad būs labi daudz baznīcēnu, tad baznīca nogrimšot. Tas notikšot tad, kad bērziņš uz baznīcas mūŗa būšot izaudzis rokas resnumā.

Zem Nurmuižas baznīcas ir līķu kambaris, bet no tā vedot viens garš apakšzemes gaņģis, kuŗa izeju neviens nezinot.