Laužu dzīve senos laikos.

8. R. V. Bērziņš Annēniešos. «Balss» 1892. g. nr. 18.

Priekš kādiem 70 gadiem Ķevu mājā pie sētas stāvējis liels ozola bluķis, izcirsts cilvēkam līdzīgs. Šo bluķi dēvējuši par Ūziņu un nesuši tam arī ziedus: gaļu, alu un medu. Vēlākos laikos tas bluķis aizvests uz Baznīcas kalnu un tur aprakts.

P i e z ī m e. R. V. Bērziņš ir šo stāstu diemžēl arī izpušķojis un pielicis vēl šādu neīstu tautas dziesmu klāt: «Ūziņš, dieviņš, slaistījās.» Cik mēs Ūsiņam varam ticēt ir jau minēts XIII sēj. 16. n r. (3l8.-325. I. p.). P.Š.