Kungu dzīve.

 

2. H. Skujiņa Smiltenes pag.

Vienam smilteniešu saimniekam gājis traki gŗūti. Viņš aizgājis pie Brauna lielkunga, Smiltenes pils muižas dzimtkunga, ģenerālgubernātora Katrīnas II 1aikā, palīdzību lūgt. Brauns saimniekam nekā nedevis, bet noteicis, lai viņš pēc mēneša aizbrauc uz Rīgu un sataisa divus vezumus vīžu. Kad saimnieks ar vīžu vezumiem aizbraucis uz Rīgu pie Brauna, tad tas pavēlējis ar vīzēm aizbraukt pie Rīgas pils un katrs, kas to dienu pilī gājis uz balli, no saimnieka nopircis pāru vīžu, jo bez vīzēm Brauns nevienu todien ballē nelaidis. Saimnieks abus vezumus pārdevis īsā laikā un saņēmis labu naudu.