Kungu dzīve.

 

6. Labvēlis Aizkujā. «Balss» 1890. g. 9. nr. LP, VII, II, 76, 4.

Aizkuja dabūjusi savu vārdu no Kujupes, kas tek gaŗām šai muižai un iegāžas Aiviekstes labajā pusē; bet visi Aizkujas saimnieki atrodas upes labajā pusē, kāpēc esot nosaukuši savu muižu par Aizkuju.