Kungu dzīve.

 

8. M ē d z ū l ā. « B a l s s» , 1889. g. 10. n r. LP, VII, II, 76, 6.

Gravas muiža atrodas pie upes gravas, tādēļ arī iesaukta par Gravas muižu. Senāki še bijis ciemats Kāpostiņi ; tādēļ muižu iesaukuši par Kohlhausen.