Kungu dzīve.

9. M ē d z ū l ā. «B a. l s s» 1889. g. 10. n r. L P, VII, II, 76, 7.

Mēdzūla dabūjusi savu vārdu no Mēdzēm. Pie šejienes Gērķēnu ciemata ir neliels ezeriņš, par Rusnas ezeriņu to sauc. Šā ezera rīta pusē bijusi vispirmā Mēdzūlas muižas vieta. Še viņu saukājuši par Mēdzēm. Vēlākos laikos vārds Mēdze pārvērties par Mēdzūlu. Otra Mēdzūlas muižas vieta bijusi no Rusnas ezeriņa uz dienvidus vakara pusi, kādu pusversti no Bulēnu ciemata. Kalniņu, kur muiža stāvējusi, vēl tagad sauc par Muižas kalnu. Tagadējā Mēdzūlas muižas vieta ir jau trešā. Kā vectēvi nostāsta, tad tur, kur tagad muižas lauki līgojas, senāk vairāk ciemati bijuši. Kalnu un pakalnu nosaukumi esot toreizējo ciematu vārdi.