Kungu dzīve.

10. Pabst, «Inland» 1851, 382. Bienemann, «Livl. Sagenbuch» 194, 233. LP, VII, II, 76, 14.

Reiz viens Vidzemes muižnieks, pastaigādamies iestidzis tā purvā, ka ne par ko ārā tikt; galva vien tikai laukā. Te nācis latviešu zemnieks garām, Kungs saucis, lai palīdz. Zemnieks paņēmis savu gaŗo maizes kuli, kādas te mēdz lietot, piesviedis kules vienu galu klāt un saucis : «Kod kulē, kod kulē ! » Muižnieks izglābies un no tā laika viņu dēvē par Koškuli. Viņa dzimta vēl tagad pastāv Vidzemē.