Kungu dzīve.

11. J. Dö ring, Sitz. Ber. d. Kurl. Ges. 1870, 400. Bienemann, «Livl. Sagenbuch» 193, 231. LP, VII, II, 76, 13.

Tiklīdz Kurzemnieka fon Bēra (Behr) dzimtai gaidāma kāda nelaime, tad virs abju muižu, Popes un Rindas, pilskalniem parādās mazs, vecs vīrs, rokā divi sidraba luktuŗus nesdams. Luktuŗos deg sveces. Vaidēdams tas sveces nodzēš.