Kungu dzīve.

12. Stopiņos. «Balss» 1894. g. 33. nr. LP, VII, II, 76, 8.

Juglas ezera krasti apbūvēti ar mazām muižiņām. Aiz Stopiņiem - vienu līdz div versti - ir atliekas no vecās Duntu muižas (Duntenhof). Vecas paviļas ir vēl zem arumiem pamanāmas. Vecie stāsta, ka netālu no Desu kroga atrasts lielāks pods ar dažādām veclaiku sudraba, zelta un vaŗa naudām. Viens nomnieks atradis vairāk lāgiem vecas četrkantaiņas vaŗa naudas, vienu akmeni ar uzrakstiem, divas sudraba naudas no 16. jeb 17. g. s Drusku tālāk turpat Mazās Juglas krastos atronas atliekas no Štālu muižas (Stahlenhof) : ķieģeļi, podi, dzelzs lietas.